Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder Diarienummer: LI2024/00994

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Landbyggds- och infrastrukturdepartementet på Boverkets redovisning av uppdraget att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 4 oktober 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...