Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd.

Sveriges regering 18 oktober 2022 gruppbild på Lejonbacken terrass
Sveriges regering 18 oktober 2022 Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Stats­minister
Jessika Roswall
Jessika Roswall EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter på nationell nivå samt arbetet mot rasism och diskriminering och för att stärka hbtqi-personers rättigheter.

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister
Erik Slottner
Erik Slottner Civil­minister
Niklas Wykman
Niklas Wykman Finansmarknads­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rätts­väsendet, migrations- och integrations­frågor, samhällets kris­beredskap, grund­lagar, civilrätt med mera.

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Parisa Liljestrand
Parisa Liljestrand Kultur­minister

Miljö­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö- och klimatpolitik.

Romina Pourmokhtari
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ebba Busch
Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Bild på socialminister Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister
Bild på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Anna Tenje
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister
Porträtt av Socialtjänst­minister Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm
Lotta Edholm Skol­minister

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister
Johan Forssell
Johan Forssell Bistånds- och utrikeshandels­minister