Studiefinansiering

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

Ansvariga för studiefinansiering

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om studiefinansiering

  • CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet

    Foto: Maskot

    Sverige har ett av världens mest omfattande studiestödssystem. För att öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, planerar regeringen för ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023. För arbetet med att förbereda införandet ökas anslaget till CSN med 21 miljoner kronor.

  • CSN ska följa upp pandemiåtgärder och motverka fusk

    Foto: CSN

    I regleringsbrevet för budgetåret 2022 får Centrala studiestödsnämnden (CSN) bland annat i uppdrag att följa upp regeringens åtgärder inom studiestödet med anledning av covid-19-pandemin. Myndigheten ska också ta fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av omställningsstudiestödet.

Innehåll om studiefinansiering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 70 träffar.