Studiefinansiering

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

Ansvariga för studiefinansiering

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om studiefinansiering

  • Ett historiskt omställningspaket

    Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström.
    Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

    Som en del av detta föreslås att ett nytt omställningsstudiestöd införs. Stödet är ett komplement till det reguljära studiestödet och syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Innehåll om studiefinansiering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 89 träffar.