Hoppa till huvudinnehåll

Högskola, forskning och rymd

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap. Samhällsnyttan med rymdforskning och rymdverksamhet är stor. Rymdforskningen bidrar med viktig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden.

Ansvariga för högskola, forskning och rymd

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola, forskning och rymd

  • Uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier

    Foto: Folio

    En utredare får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Utredaren ska även göra en översyn av regelverket när det gäller uppehållstillstånd för studier, i syfte att motverka missbruk av studerandetillstånd.

  • Utredare ska göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen

    Foto: Johnér bildbyrå

    I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen i syfte att säkerställa att studenterna får kunskaper för att kunna motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget och ger utredaren i uppdrag att göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 740 träffar.

Laddar...