Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Hanteringen av tre särskilda samhällsstörningar ska utvärderas

Regeringen har den 22 februari beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att utvärdera hanteringen av samhällsstörningarna vid jordskredet i Stenungssund, grundstötningen av färjan Marco Polo och trafiksituationen på E22.

En stridsbåt 90 ses från sidan flytandes i en vintrig skärgårdsmiljö
Stridsbåt 90 Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Framgångsrikt utbildningspaket för ukrainska militären utökas

Regeringen har beslutat om ett ramuppdrag till Försvarsmakten att under 2024 genomföra och delta i militär utbildning av ukrainska medborgare. Det utbildningsstöd som Sverige hittills har lämnat har varit väldigt uppskattat av Ukraina. Nu förlängs pågående utbildningsinsatser och möjlighet ges att komplettera de tidigare utbildningsinitiativen med ytterligare aktiviteter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Svenska stabsofficerare skickas till Röda havet

Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att placera upp till tio stabsofficerare i EU:s sjöfartsskyddsinsats Eunavfor Aspides i Röda havet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

”Uppbyggnaden av totalförsvaret är en angelägenhet för hela samhället”

Den 20 februari samlade Försvarsdepartementet representanter från garnisonskommuner och civilområdesansvariga länsstyrelser för dialog om utvecklingen av totalförsvaret. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog också för att informera om sitt arbete.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Inom ramen för prioriteringen ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Åtgärder i fokus: totalförsvaret upprustas, stöd till Ukraina och säkerhets- och försvarspolitiken läggs om.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 22,2 miljarder kronor (12 december 2023).

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

närbild på en militärklädd persons ögon
Sedan Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF har samarbetet med Nato gradvis ökat. Sverige har deltagit i flera militära insatser och har även ett avtal om så kallat värdlandsstöd med Nato. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sverige och Nato

Den 16 maj 2022 fattade regeringen, med ett brett stöd i riksdagen, beslut om att ansöka om medlemskap i Nato. Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natoländer anslutningsprotokollet för Sverige. Till dess att samtliga Natoländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee). Sverige integreras nu gradvis i Natos politiska och militära strukturer.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1181 träffar.