Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Veterandagen uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist

  Peter Hultqvist uppställd vid fanor på ceremoni utomhus .
  Peter Hultqvist på veterandagen 2021. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

  Årets veterandag den 29 maj uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist. Tillsammans med H.M. Konungen, prins Carl-Philip, riksdagens talman Andreas Norlén, överbefälhavare Micael Bydén och general Sverker Göranson, ordförande i Sveriges veteranförbund, deltog försvarsministern i en ceremoni för att hedra alla svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.

 • Försämrade säkerhetssituationen i Sveriges närområde i fokus när försvarsministern talade inför Natos parlamentariska församling

  Foto: Johan Raeder/Regeringskansliet

  Försvarsminister Peter Hultqvist talade i dag vid öppningsceremonin för Natos parlamentariska församlings vårsession, som Sveriges riksdag i år står värd för. I talet lyfte försvarsministern bland annat fram hur Rysslands agerande utmanar den europeiska säkerhetsordningen, och den transatlantiska länkens betydelsen för Europas säkerhet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det militära försvaret förstärks

Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Grafik: Regeringskansliet

EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1362 träffar.