Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist besöker internationell flygövning i Luleå

  Amerikansk F-16 lyfter från Luleå-Kallax flygplats under första dagen av Ace.
  Amerikansk F-16 lyfter från Luleå-Kallax flygplats under första dagen av Ace. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

  Under perioden den 7 till 18 juni 2021 arrangerar Danmark, Finland, Norge och Sverige tillsammans med USA den återkommande internationella flygövningen, Arctic Challenge Exercise 2021 (ACE 21). Övningen genomförs i år för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet. Den 15 juni besöker försvarsminister Peter Hultqvist övningen i Luleå.

 • Veterandagen uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist

  Peter Hultqvist uppställd vid fanor på ceremoni utomhus .
  Peter Hultqvist på veterandagen 2021. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten.

  Årets veterandag den 29 maj uppmärksammades av försvarsminister Peter Hultqvist. Tillsammans med H.M. Konungen, prins Carl-Philip, riksdagens talman Andreas Norlén, överbefälhavare Micael Bydén och general Sverker Göranson, ordförande i Sveriges veteranförbund, deltog försvarsministern i en ceremoni för att hedra alla svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Grafik: Regeringskansliet

EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1363 träffar.