Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Försvarsministern deltog på seminarium om EU:s fördjupade försvars- och säkerhetssamarbete

    Den 25 februari talade försvarsminister Peter Hultqvist på ett digitalt seminarium arrangerat av Svenska Atlantkommittén och EU-kommissionens representation i Sverige. Seminariet behandlade EU:s försvar- och säkerhetspolitiska samarbete, vilken politisk inriktning samarbete bör ta och Sveriges roll detta i samarbete.

  • Peter Hultqvist undertecknade gemensam nordisk avsiktsförklaring med USA för fortsatt stöd till Arctic Challenge Exercise

    Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, den amerikanske tillförordnade statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth, Norges försvarsminister Frank Bakke Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.
    Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, den amerikanske tillförordnade statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth, Norges försvarsminister Frank Bakke Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsministerierna och departementen i Finland, USA, Norge, Danmark och Sverige

    Den 17 februari undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och hans förvarsministerkollegor i Danmark, Finland och Norge en avsiktsförklaring (Letter of Intent on Maintaing the ACE at High Quality Flag Level) tillsammans med USA vilken bekräftar fortsatt engagemang i den nordisk-amerikanska flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise (ACE).

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det militära försvaret förstärks

Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Grafik: Regeringskansliet

Försvarspolitiska utvecklingen inom EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025 - inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1323 träffar.