Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvariga statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Första mötet i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

  Flera personer sitter runt ett bord inomhus.
  Näringslivsrådets representanter samlade. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Den 29 mars hölls ett möte för det näringslivsråd som ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige.

 • Avsiktsförklaring undertecknad

  Den brittiska försvarsministern Ben Wallace och försvarsminister Pål Jonson.
  Den brittiska försvarsministern Ben Wallace och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

  Försvarsminister Pål Jonson och den brittiska försvarsministern Ben Wallace har den 29 mars undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om ett strategiskt bilateralt partnerskap mellan Sverige och Storbritannien till stöd för Ukraina. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att det bilaterala militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien stärks.

Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

Torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Foto med Carl Fredrik Graf till vänster och Carl Oskar Bohlin till höger
Till vänster i bild: Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, som har utsetts till särskild utredare. Till höger: Carl Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet och säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

Regeringen har den 14 mars överlämnat två propositioner till riksdagen. I propositionen En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten föreslår regeringen en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

I propositionen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Informellt EU-försvarsminister­möte med fokus på fortsatt militärt stöd till Ukraina

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer att leda arbetet i rådet. Här hittar du nyheter om Försvarsdepartementets möten.

Den 7–8 mars träffades EU-ländernas försvarsministrar för ett informellt möte i Stockholm, inom ramen för rådet för utrikes frågor (försvar). Mötet inleddes med en middag den 7 mars, och fortsatte med möte på Scandinavian XPO den 8 mars.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 885 träffar.