Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen samlade berörda myndigheter med anledning av storskalig cyberattack

På inbjudan av minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, samlades den 30 januari ledningarna för myndigheter i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) i syfte att diskutera hanteringen av cyberattacken mot it-leverantören Tietoevry.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Carl-Oskar Bohlin höll pressbriefing med lägesbild om cyberattack

Den 26 januari höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressbriefing med lägesbild om rådande cyberattack.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

I dag aktiveras civilplikten

Från och med den 19 januari kan totalförsvarspliktiga som redan har relevant utbildning för arbete inom kommunal räddningstjänst och elförsörjningsområdet skrivas in och kallas till repetitionsutbildning med civilplikt. Den 21 december 2023 fattade regeringen beslut om att aktivera civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. I dag träder aktiveringen i kraft.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åtgärder för effektivare beredskaps- och försörjningsplanering aviserade på Folk och Försvar

Den 7 januari inleddes Folk och Försvars rikskonferens 2024, och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll ett tal på temat "Att skapa samhällelig motståndskraft kan inte vänta". Under konferensen presenterade ministern även två uppdrag som ska stärka samhällets motståndskraft.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 305 träffar.