Regeringen och Regeringskansliet i sociala medier

Uppdaterad

Här hittar du länkar till både konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder.

Regeringskansliets konton

Regeringen och Regeringskansliet

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

Försvarsdepartementet

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet på Twitter

Utrikesdepartementet (UD)

EU-representationen

Andra konton som statsråden använder

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson på Facebook
Magdalena Andersson på Instagram

Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom på Facebook

Hans Dahlgren

Hans Dahlgren på Facebook
Hans Dahlgren på Instagram

Mikael Damberg

Mikael Damberg på Twitter
Mikael Damberg på Facebook

Johan Danielsson

Johan Danielsson på Facebook

Anna Ekström

Anna Ekström på Twitter
Anna Ekström på Facebook
Anna Ekström på Instagram

Max Elger

Max Elger på Instagram

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth på Twitter
Tomas Eneroth på Facebook

Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans på Twitter
Matilda Ernkrans på Instagram
Matilda Ernkrans på Facebook

Khashayar Farmanbar

Khashayar Farmanbar på Facebook
Khashayar Farmanbar på Instagram

Anna Hallberg

Anna Hallberg på Twitter
Anna Hallberg på Instagram

Lena Hallengren

Lena Hallengren på Twitter
Lena Hallengren på Instagram
Lena Hallengren på Facebook

Morgan Johansson

Morgan Johansson på Twitter
Morgan Johansson på Facebook

Ida Karkiainen

Ida Karkiainen på Facebook
Ida Karkiainen på Instagram

Ann Linde

Ann Linde på Twitter
Ann Linde på Instagram

Eva Nordmark

Eva Nordmark på Twitter
Eva Nordmark på Facebook
Eva Nordmark på Instagram

Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi på Twitter
Ardalan Shekarabi på Facebook
Ardalan Shekarabi på Instagram

Annika Strandhäll

Annika Strandhäll på Twitter
Annika Strandhäll på Facebook
Annika Strandhäll på Instagram

Anna-Caren Sätherberg

Anna-Caren Sätherberg på Facebook
Anna-Caren Sätherberg på Instagram

Karl-Petter Thorvaldsson

Karl-Petter Torvaldsson på Facebook
Karl-Petter Torvaldsson på Instagram

Anders Ygeman

Anders Ygeman på Twitter
Anders Ygeman på Facebook
Anders Ygeman på Instagram

Netikett för sociala medier

För Regeringskansliets konton i sociala medier gäller Regeringskansliets netikett.