Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer

  Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccination mot covid-19. Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten.

 • Anna Ekström tog emot utredning om hur fler elever kan nå kunskapskraven

  Den 26 februari överlämnade Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven sina förslag för att bland annat förbättra skolans stödarbete, göra elevhälsan mer tillgänglig och stärka särskolan. I samband med detta höll utbildningsminister Anna Ekström och regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren en pressträff.

 • Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning

  Foto: Johnér Bildbyrå

  Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De nya kursplanerna börjar gälla först inför höstterminen 2022

Lärarna är ansträngda på grund av covid-19-pandemin och staten behöver göra sin del för att lätta på deras arbetsbörda. Därför har regeringen beslutat att tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer flyttas fram ett år.

Foto: Folio / Johnér Bildbyrå

Kunskapslyft för kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden förändras, en del arbeten försvinner och andra skapas. För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen redan 2014 kunskapslyftet – en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser, inklusive studiestöd, inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan.

Lärare skriver på tavlan och vänder sig om mot eleverna.
Lärare och elever på Nacka gymnasium. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras

För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Förändringarna innehåller även nya skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet, Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fribeloppet slopas till och med den 30 juni

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Nu föreslår regeringen i en extra ändringsbudget medel för att det tillfälligt slopade fribeloppet inom studiemedlen förlängs till och med den 30 juni 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: iStockphoto

Kraftig förstärkning av anslag till forskning om digital teknik

Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, berätta om satsningarna på digitalisering i forsknings- och innovationspropositionen. Fler filmer om propositionens olika samhällsutmaningar finns på temasidan.

Foto: Folio

Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långtidscovid med 50 miljoner kronor

Vetenskapsrådet får i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Detta utifrån att regeringen i en extra ändringsbudget har avsatt 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid.

Foto: Ninni Andersson/Regringskansliet

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med 25 januari till och med 1 april 2021. Viss undervisning faller utanför rekommendationen.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 4166 träffar.