Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
Lina Axelsson Kihlblom Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Samtal om hur säkerheten i skolan kan stärkas

  Johan Danielsson, Lina Axelsson Kihlblom och Morgan Johansson sitter tillsammans vid ett konferensbord.
  Biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, skolminister Lina Axelsson Kihlblom samt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Den svenska skolan är förhållandevis trygg men behöver bli tryggare, både för elever och lärare. I maj höll regeringen ett rundabordssamtal om hur säkerheten för elever och personal i skolan kan stärkas. Bland deltagarna fanns företrädare för myndigheter, fackförbund och andra organisationer inom skolans område.

 • Regeringen tillför medel till ESS

  Helmut Schober, generaldirektör för ESS, och utbildningsminister Anna Ekström vid ett besök på anläggningen.
  Helmut Schober, generaldirektör för ESS, och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Anja L Sundberg/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår att ytterligare 300 miljoner kronor avsätts till European Spallation Source (ESS) i Lund. ESS ska bli ett forskningscentrum för naturvetenskap och teknik och kommer att bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningen kommer att bidra till att möta samhällsutmaningar som hälsa och välfärd samt miljö och klimat. Nu tillförs ESS denna summa 2022 för att möta ökade kostnader då färdigställandet av anläggningen har försenats på grund av pandemin.

Foto: Johnér bildbyrå

Ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning föreslås

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås ett etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Syftet med förslaget är bland annat att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Ändring i läroplaner ska göra betygssättningen mer likvärdig

För att öka likvärdigheten och skapa bättre förutsättningar för lärare och elever har regeringen beslutat om läroplansändringar som rör riktlinjerna för betygssättning. De riktlinjer som finns i dag har enligt Betygsutredningens kartläggning tolkats olika och bedöms bidra till ökad stress hos såväl lärare som elever.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Åtgärder ska underlätta utbildningen för barn och elever som har flytt kriget i Ukraina

Onsdag den 23 mars höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman samt Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik pressträff om åtgärder regeringen vidtar på skolans område med anledning av flyktingmottagandet från Ukraina.

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ukrainare ska kunna erbjudas folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

Runtom i landet gör folkbildningen insatser för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen har beslutat om ett förtydligande i förordningen som styr medel till insatsen Svenska från dag ett för att säkerställa att de medel som är avsatta för insatsen ska kunna användas till verksamhet för personer som nu får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mer likvärdig resursfördelning och ett rättvisare skolval

Regeringen har i två propositioner föreslagit förändringar i regelverket för en mer likvärdig skola. Det rör sig bland annat om mer likvärdig resursfördelning, reglerade urvalsgrunder och tydligare villkor för nyetablering av fristående skolor.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ett historiskt omställningspaket

Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Som en del av detta föreslås att ett nytt omställningsstudiestöd införs. Stödet är ett komplement till det reguljära studiestödet och syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Foto: Johnér bildbyrå

Så ska kompetensförsörjningen i Sverige stärkas

Under årets första månader har regeringen fattat beslut om flera viktiga reformer som ska stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Förslagen syftar till att skapa goda förutsättningar för omställning och kompetensutveckling, bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av gymnasial utbildning, grundläggande behörighet på yrkesprogram samt ökad validering. Riksdagen väntas rösta om propositionerna före sommaren.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Under hela pandemin vidtog regeringen åtgärder och fattade beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle. Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4705 träffar.