Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Ansvariga för krisberedskap

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om krisberedskap

  • Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

    Regeringen har tagit emot en utredning som har haft i uppdrag att se över hur det fysiska skyddet av civilbefolkningen ska se ut om krigshandlingar drabbar Sverige.

    – Civilbefolkningen drabbas alltid hårt i samband med krig, något som vi ser tydligt i Ukraina. Det civila försvaret måste ha förmåga att skydda befolkningen i Sverige, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 388 träffar.