Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES

    Foto: Folio

    Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär framför allt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder och områden undantas från inreseförbudet. Beslutet innebär också att inreseförbud återinförs från ett antal länder i enlighet med ministerrådets uppdaterade reserekommendation till EU:s medlemsstater, samt att vissa ändringar görs för att göra regleringen om inreseförbud mer enhetlig och förenkla inreseprocessen för både resenärer och gränspolisen. Ändringarna träder i kraft den 20 september 2021.

    Läs om vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud".

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 746 träffar.