Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Uppdrag till MSB för stärkt klimatberedskap vid skyfall

    Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas på innergård.
    Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas vid regeringens sommarfika 21 juli. Foto: Regeringskansliet

    Samhällets klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger regeringen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall och därmed öka sin beredskap för extrema skyfall.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 867 träffar.