Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Ansvariga statsråd

Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister
Parisa Liljestrand Kultur­minister
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Uttalande: Why Human Rights Are Still Essential

    Den 10 december är det Internationella dagen för mänskliga rättigheter och i år firar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år. Läs uttalande från utrikesminister Tobias Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Uttalandet är på engelska.

  • Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

    Illustration: Regeringskansliet

    Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1539 träffar.