Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Aktuellt om migration och asyl

  • Förslag på höjt försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring

    I en proposition föreslår regeringen ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Förslaget syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

    – Nu gör vi ytterligare en skärpning av regelverket för arbetskraftsinvandring och underlättar för seriösa företag, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

  • Situationen i Ukraina

    Migrationsverket har på sin webbplats samlad information och frågor och svar med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina. Här finns infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina, på olika språk.

Innehåll om migration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1333 träffar.