Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Ansvariga för migration och asyl

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om migration och asyl

  • Förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19

    En promemoria med vissa förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket med anledning av det skärpta läget på arbetsmarknaden som uppstått till följd av spridningen av covid-19 har skickats på remiss. Förslagen aviserades i samband med att migrationskommitténs betänkande remitterades i oktober förra året.

  • Morgan Johansson tog emot del­betänkande om för­bättrade regler för arbets­krafts­invandring

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring. Förslagen i delbetänkandet presenterades vid en digital pressträff där även utredaren Anita Linder, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, medverkade.

Innehåll om migration

Prenumerera

Totalt 1112 träffar.