Gunnar Strömmer

Gunnar Strömmer

Justitieminister

Justitiedepartementet

”Regeringen ska bedriva en offensiv kriminalpolitik för att få ordning på Sverige. Det grova våldet och den organiserade brottsligheten ska bekämpas. Samtidigt skiftar fokus från gärningsman till brottsoffer och samhällsskydd.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Gunnar Strömmer

  • Pressträff om ny lägesbild över antalet gängkriminella

    Fredag den 23 februari höll justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff tillsammans med rikspolischef Petra Lundh. På pressträffen presenterades en ny lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.

  • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Lagrådsremissen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Åtgärder för stärkt konstitutionell beredskap presenteras för regeringen

Justitieminister Gunnar Strömmer tog emot ett betänkande från den parlamentariska kommittén om beredskap enligt regeringsformen. I samband med detta hölls en pressträff tillsammans med kommitténs ordförande Johan Hirschfeldt.

Justitieminister Gunnar Strömmer på dagens pressbriefing.
Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Regeringskansliet

Pressbriefing om säkerhetsläget

Justitieminister Gunnar Strömmer har hållit en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström, tf. operativ chef på Säkerhetspolisen, och Per Engström, kommenderingschef vid Nationella operativa avdelningen (NOA). På pressbriefingen gav de en gemensam lägesuppdatering av säkerhetsläget i Sverige.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En översyn av ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om Sveriges säkerhet ska kunna beaktas vid tillståndsprövning och villkorsgivning för allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid varsin talarstol under pressträffen i Regeringskansliet
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid pressträffen den 17 augusti 2023 Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Säkerhetspolisen har beslutat om höjd terrorhotnivå

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en femgradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhetsläget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

Videospelare med teckentolkning finns i pressmeddelandet.

Innehåll från Gunnar Strömmer

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 353 träffar.