Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

 • Tomas Eneroth om mandatperiodens stora infrastrukturfrågor

  Regeringskansliet / Ninni Andersson

  Drygt två år har gått sedan regeringen tillträdde i januari 2019. Mycket har hänt på infrastrukturområdet, men vilka har de stora frågorna varit? Infrastrukturminister Tomas Eneroth delar med sig av sin syn på mandatperiodens två första år.

 • Regeringen vill ha mer järnvägsunderhåll för pengarna

  Fotot visar när järnvägsunderhåll pågår. Man ser järnvägsspår och flera olika människor som arbetar.
  Uppdraget innebär att Trafikverket ska analysera omfattning och konsekvenser av så kallad obalanserad budgivning i samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga järnvägar. Foto: Kasper Dudziek

  Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera sina underlag för upphandlingar och hur kostnadsökningar kan motverkas inom järnvägsunderhållet. Syftet är att säkerställa att de medel staten satsar används effektivt och motverka fördyringar.

Fotot visar en bil som laddas en snöig dag
Närmare 90% av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Förbättrade möjligheter för hemmaladdning av elfordon

Regeringen ger i uppdrag till Energimyndigheten att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Tomas Eneroth tog emot utredning om bilmålvakter

Regeringen gav i september 2019 utredare Björn Hansson i uppdrag att se över regelverk och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att motverka förekomsten av bilmålvakter. Idag överlämnades förslagen till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Tomas Eneroth höll presskonferens om elektrifiering av transportsektorn

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission.

Fotot visar ett järnvägsspår med en sjö och skog i bakgrunden
Regeringen föreslår en satsning på 500 miljoner kronor årligen mellan 2021-2023 för underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Miljardsatsning för klimatomställning i transportsektorn

Investeringar för att påskynda klimatomställningen i transportsektorn, riktat miljardstöd till kollektivtrafiken och satsning för att fler ska cykla. Det är några av de områden som prioriteras i budgetpropositionen för 2021.

Innehåll om transporter och infrastruktur

Prenumerera

Totalt 1755 träffar.