Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Fem åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft och leda klimatomställningen

    Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten fem åtgärder för att påskynda den gröna omställningen. Med fler som reser miljövänligt, fler godstransporter på järnväg och mer energieffektiva hus kan Sverige minska sitt beroende av fossila bränslen och leda klimatomställningen.

  • Elektrifieringskommissionens initiativ Klart för laddplats

    För att fler hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Elektrifieringskommissionen och sex bostadsbolag tagit initiativ till ”Klart för laddplats”.

Sverige stänger luftrummet för rysk luftfart

Regeringen har beslutat om ett förbud mot rysk luftfart i svenskt luftrum. Förordningen träder i kraft den 28 februari 2022.

Reformpaket för svenska löner och villkor på vägarna

Regeringen har beslutat om en proposition som ska möjliggöra svenska löner och villkor inom yrkestrafiken. Genom skärpta utstationeringsregler och sanktioner mot företag som fuskar ska förslaget skapa schysta villkor och rättvis konkurrens inom transportsektorn.

Arbetet med ny nationell infrastrukturplan

Beslut om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen planeras till 2022. Trafikverkets förslag har varit på remiss och infrastrukturminister Tomas Eneroth har även hållit digitala remissmöten om förslaget.

Transportsektorn ställer om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2178 träffar.