Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Regeringskansliets nya organisation

    Vid årsskiftet genomförs den departementsombildning som regeringen tidigare aviserat. Det är två nya departement som tillkommer och tre som upphör.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1032 träffar.