Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Regeringen aviserar miljardsatsning på flyget

    Regeringen aviserar en satsning på flyget på 1 miljard 35 miljoner kronor som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Syftet med satsningen är att i möjligaste mån undvika de kraftiga avgiftshöjningar för flygbolagen inom det så kallade GAS-systemet som annars hade behövts.

  • Trafikverket har presenterat underlag inför kommande planperiod för Sveriges transportinfrastruktur

    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har i dag tagit emot Trafikverkets inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1273 träffar.