Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Ansvariga för ekonomisk politik

Ansvarigt statsråd

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ekonomisk politik

  • Starkare återhämtning i svensk ekonomi än väntat

    Svensk ekonomi visar en starkare återhämtning än väntat under hösten. Även läget på arbetsmarknaden har utvecklats mer positivt jämfört med tidigare bedömning. Sysselsättningsgraden bedöms bli något högre i år och nästa år jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2021, samtidigt som arbetslösheten väntas bli lägre. Framöver väntas dock aktiviteten åter dämpas i spåren av ökad smittspridning och restriktioner. Det visar Finansdepartementets senaste ekonomiska prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

  • Budgetpropositionen för 2021 har lämnats till riksdagen

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Den 21 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi, men också långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen.

Innehåll om ekonomisk politik

Prenumerera

Totalt 848 träffar.