Hoppa till huvudinnehåll

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet

Regeringen styr Sverige genom att den verkställer riksdagens beslut och tar initiativ till nya lagar och lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 250 andra statliga myndigheter.

Regeringen fattar gemensamma beslut i alla regeringsärenden under de regeringssammanträden som äger rum varje vecka. Minst fem statsråd måste vara närvarande för att regeringen ska kunna fatta beslut. På så vis får alla statsråd, eller ministrar som de ofta kallas, möjlighet att påverka de beslut som regeringen fattar. Regeringen ansvarar tillsammans för alla regeringsbeslut.

Cirka 200 av 4 800 är politiskt rekryterade

Regeringskansliet är regeringens stab och leds av statsministern. Det innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef över myndigheten Regeringskansliet.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, tio departement och Förvaltningsavdelningen. I varje departements ledning finns en eller flera ministrar, varav en är departementschef. Varje minister har en stab av politiskt tillsatta tjänstemän, till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare. Cirka 200 är politiskt rekryterade i Regeringskansliet av omkring 4 800 medarbetare. Ungefär 600 personer arbetar utomlands (siffror för 2022).

Om ett statsråd avgår slutar även de politiskt anställda i statsrådets stab. All personal som inte är politiskt rekryterad har kvar sina anställningar oavsett vilka som sitter i regeringen.

Laddar...