Erik Slottner

Civilminister

Finansdepartementet

"Kommuner och regioner står inför tuffa tider dels med ekonomisk oro dels med krig i vårt närområde. Mitt uppdrag är att verka för gott och fungerande samarbete mellan kommuner, regioner och stat så att alla nivåer ska kunna genomföra sina viktiga välfärdsuppdrag på bästa sätt. Som civilminister är mitt fokus också på en välfungerande digitalisering inom offentlig förvaltning för att förbättra servicen för medborgare och öka effektiviteten hos våra myndigheter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Erik Slottner

  • Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

    Energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner presenterade uppdraget att öka insatserna i innovations-och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering vid ett besök på Ericsson.
    Energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner presenterade uppdraget att öka insatserna i innovations-och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering vid ett besök på Ericsson. Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

    Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Innehåll från Erik Slottner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 48 träffar.