Erik Slottner

Civilminister

Finansdepartementet

"Kommuner och regioner står inför tuffa tider dels med ekonomisk oro dels med krig i vårt närområde. Mitt uppdrag är att verka för gott och fungerande samarbete mellan kommuner, regioner och stat så att alla nivåer ska kunna genomföra sina viktiga välfärdsuppdrag på bästa sätt. Som civilminister är mitt fokus också på en välfungerande digitalisering inom offentlig förvaltning för att förbättra servicen för medborgare och öka effektiviteten hos våra myndigheter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Erik Slottner

  • Leverantörskontrollutredningen lämnar sitt betänkande

    Civilminister Erik Slottner har i dag tagit emot ett betänkande från Leverantörskontrollutredningen. Betänkandet innehåller bland annat förslag på att det ska införas en funktion för samordnad registerkontroll hos Bolagsverket. Detta ska göra det enklare att kontrollera och utesluta olämpliga och oseriösa leverantörer från offentliga upphandlingar.

Innehåll från Erik Slottner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 97 träffar.