Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

  • Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i ny satsning

    Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum (SDC) tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens. Regeringen beviljar dessutom medel på fem miljoner kronor till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet. Både Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) har beviljats 2,5 miljoner kronor vardera under 2023 för att stödja kommunernas förbättringsarbete utifrån registerdata.

  • Regeringen ökar stödet till nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik

    Regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Regioner 14,5 miljoner kronor för att fortsatt driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.

  • Arbetet med utbetalning av elstöd till hushåll går enligt plan

    Försäkringskassans förberedande åtgärder för att betala ut elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige är inom kort klara. Utbetalning av elstöd till hushållen i elområdena 3 och 4 kommer att påbörjas som planerat i slutet av februari.

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.