Anna Tenje

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

  • Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

    Regeringen remitterar en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar. Detta framkom under en pressträff som energi- och näringsminister Ebba Busch och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje höll onsdagen den 30 november tillsammans med Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert.

  • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

    Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar. Regeringen föreslår bland annat att 50 miljoner kronor avsätts under 2023 för att motverka ensamhet bland äldre.

  • Uppdrag om att förbereda utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder

    Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige.

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 9 träffar.