Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

  • Pressinbjudan: Välfärdsteknik, trygghet och bättre omsorg i fokus när Tenje och Slottner besöker Strängnäs

  • Regeringen fortsätter att prioritera förbättringar i äldreomsorgen - 14 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom demensområdet

    Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum fem miljoner kronor, de två nationella kvalitetsregistren inom demensområdet totalt sex miljoner kronor samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga tre miljoner kronor. Pengarna ska gå till att genomföra projekt som ska öka kvaliteten och ge en mer jämlik vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom, såsom demenssjukdom, samt att stötta anhöriga.

 Johan Höij, statssekreterare hos Anna Tenje
Statssekreterare Johan Höij Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Johan Höij ny statssekreterare på Social­­departementet

Regeringen har utsett Johan Höij till statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Johan Höij kommer närmast från rollen som politiskt sakkunnig vid samordningskansliet i Statsrådsberedningen där Johan har haft ansvar för frågor gällande bland annat socialförsäkringar, arbetsmarknad och ekonomisk politik.

Foto: Regeringskansliet

IVO får uppdrag att stärka arbetet med att förhindra välfärdsbrottslighet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag att förhindra och motverka välfärdsbrottslighet inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Regeringen avser att ge IVO två nya uppdrag att stärka förmågan att genom tillsyn och tillståndsprövningen agera mot förekomsten av oseriösa aktörer i inom omsorgen, hälso- och sjukvården och tandvården.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Porträtt av Anna Tenje som är allvarlig.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är i fokus i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2024

Regeringen har beslutat om Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2024. Att motverka bidragsbrottslighet och förhindra felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemen är högt prioriterat för att upprätthålla välfärdssystemens legitimitet.

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 126 träffar.