Hoppa till huvudinnehåll

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister

Socialdepartementet

"En stark socialtjänst är ett av våra viktigaste verktyg för att förebygga brott. Vi vill reformera socialtjänstlagen så att socialtjänsten stärks i sitt mandat att till exempel besluta om fler obligatoriska insatser så att sociala problem förebyggs tidigt. Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett fritt och självständigt liv utan diskriminering. Vi kommer att se över åtgärder för ett statligt huvudmannaskap inom ramen för LSS och integrera funktionsrättsperspektivet i fler samhällsområden"

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Camilla Waltersson Grönvall

  • En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter

    Regeringen presenterade förslag till en ny socialtjänstlag med fokus på förebyggande arbete, ökad tillgänglighet och kunskap. Barn ska få stärkta rättigheter och socialtjänsten ska arbeta med tidiga insatser.

  • Ökat stöd till Socialstyrelsen för pågående desinformationsuppdrag

    Sedan flera år tillbaka pågår en desinformationskampanj mot Sverige som sprider falsk information om svensk socialtjänst. 2022 och 2023 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta för att motverka desinformationskampanjen. Nu har regeringen beslutat att förstärka stödet till myndigheten för att intensifiera insatserna.

  • Socialtjänstministern och justitieministern tog emot utredningsförslag för att förebygga ungdomskriminalitet

    (Ny version) Arbetet med att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng behöver stärkas. I juli 2022 tillsattes en utredning med uppdraget att utreda införandet av ungdomskriminalitetsnämnder. I sitt betänkande lämnar utredaren nu förslag på en reform med statligt huvudmannaskap, inspirerad av den modell som införts i Danmark.

Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.
Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova. Foto: Vitaly Holovin

Socialtjänst­ministern besökte Ukraina

Den 26–27 april besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Kiev för att bland annat delta i en ministerkonferens på socialpolitikområdet. Fokus för besöket var barnrättsperspektivet och andra socialtjänstfrågor.

Socialtjänsten behöver fler verktyg för att kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att återfalla in i kriminalitet, menar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
Socialtjänsten behöver fler verktyg för att kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att återfalla in i kriminalitet, menar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialtjänsten ges ytterligare verktyg för att förhindra att barn och unga återfaller i kriminalitet

Socialtjänsten behöver fler verktyg för att förhindra att fler barn och unga som slussas ut från institutionsvård återfaller i kriminalitet. Socialdepartementet har därför beslutat om att ändra uppdraget till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga (S 2022:D).

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
"Sverige behöver fler familjehem och den här kampanjen är en del i att säkerställa det", säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialstyrelsen genomför nationell informationsinsats om familjehem på uppdrag av regeringen

I dag, den 26 april, startar Socialstyrelsens kampanj ”Gör en insats”. Syftet är att öka kunskapen om och synliggöra behovet av familjehem och andra insatser. Kampanjen är en del av Socialstyrelsens uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten som regeringen beslutat om.

Onsdagen den 17 april ledde socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Funktionshindersdelegationens första möte för året.
Under mötet berättade socialtjänstministern bland annat om de pågående förhandlingarna om förslaget på direktiv om ett EU-intyg för funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. Foto: Regeringskansliet

Socialtjänst­ministern i möte med Funktionshindersdelegationen

Onsdagen den 17 april ledde socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Funktionshindersdelegationens första möte för året. På mötet redogjorde socialtjänstministern bland annat för de förhandlingar som pågår om förslaget på direktiv om ett EU-intyg för funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. Ministern diskuterade även den nyligen genomförda dialogen med FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt andra viktiga frågor.

Innehåll från Camilla Waltersson Grönvall

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 180 träffar.

Laddar...