Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

Stark återhämtning på svensk arbetsmarknad

Den 3 maj höll arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark en pressbriefing om läget på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin och arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen är nu lägre än före pandemin. Antalet lediga jobb är fler än någonsin tidigare. Långtidsarbetslösheten är dock fortsatt för hög.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar och sommarjobb

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar från och med våren 2022.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Pressträff med bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Den 1 april höll bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson en pressträff tillsammans med Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin om regeringens insatser mot arbetslivskriminalitet och risken att människor utnyttjas och far illa på svensk arbetsmarknad kopplat till den flyktingsituation som uppstått efter Rysslands invasion av Ukraina.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Arbetsförmedlingen. Uppdragen innebär att frågan om att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten prioriteras ytterligare och att stöd riktas särskilt till områden med socioekonomiska utmaningar i hela landet där många gått länge utan jobb.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2225 träffar.