Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

    För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

  • Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

    Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen. Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

Johan Pehrson, Elisabeth Svantesson, Magnus Persson och Magnus Jacobsson fotograferade i helfigur bakom varsin talarpulpet.
Integrationsminister Johan Pehrson, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson, Sverigedemokraterna, samt Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Jacobsson. Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Maria Hemström Hemmingsson blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att anställa Maria Hemström Hemmingsson som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Maria Hemström Hemmingsson kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2024.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Malin Danielsson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Malin Danielsson. Foto: Regeringskansliet.

Regeringen tillsätter en utredning av Samhall

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att göra en översyn av Samhall och vid behov föreslå förändringar. Syftet med översynen är att säkerställa att verksamheten når rätt individer och utformas på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd. Särskild utredare är Malin Danielsson.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Regeringen vill öka antalet inspektioner på svenska arbetsplatser

Denna vecka har sex personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige. Hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på jobbet. Det är det högsta antalet sedan 2011. Den negativa utvecklingen måste brytas. Därför vidtar regeringen nu åtgärder för att öka antalet inspektioner.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1029 träffar.

Laddar...