Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • Ny utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen

    De senaste åren har folkbildningen stått inför flera stora utmaningar, och för att förbättra förutsättningarna att verka framöver tillsätter regeringen nu en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Christer Nylander vid en pressträff den 9 juni.

  • 50 miljoner kronor extra till folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

    Utbildningsminister Anna Ekström
    Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor skjuts till för insatsen Svenska från dag ett så att folkbildningen kan fortsätta sitt viktiga arbete med att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att börja lära sig svenska.

Innehåll om folkbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 263 träffar.