Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • 170 miljoner kronor extra ska fördelas till folkhögskolorna

    Efterfrågan på utbildningsplatser på folkhögskolan har ökat utifrån det rådande arbetsmarknadsläget. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen därför en förstärkning av statsbidraget till folkhögskolan med 170 miljoner kronor för 2021. Regeringen har nu beslutat om detaljer kring utbetalningen av medlen.

Innehåll om folkbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 237 träffar.