Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • 1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

    Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen satsningar på ytterligare 1,8 miljarder kronor för att fler ska kunna hitta sitt nästa jobb eller skaffa de yrkeskunskaper som efterfrågas. Särskilda insatser föreslås också för att pressa tillbaka arbetslösheten bland unga och andra särskilt drabbade grupper. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Anna Ekström bjuder in till digitalt Folkbildningsforum

    2020 var året då inget var sig likt, varken för samhället i stort eller för folkbildningen. Onsdag den 24 mars bjuder utbildningsminister Anna Ekström in folkbildningens aktörer till Folkbildningsforum 2021. Årets teman är coronapandemin och lågkonjunkturens konsekvenser för folkbildningen på kort och lång sikt samt tillit till folkbildningen.

Innehåll om folkbildning

Prenumerera

Totalt 212 träffar.