Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • Regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag

    Foto: Folio

    Efter flera händelser med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter samt kritik från Riksrevisionen har behovet av en ökad transparens, effektivitet och förutsägbarhet i styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen blivit tydligt. Regeringen har nu beslutat om ett utökat uppdrag till Christer Nylanders pågående utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen.

  • 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Innehåll om folkbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 69 träffar.