Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • Förslag om att öka den statliga styrningen av statsbidrag till folkbildningen remitteras

    Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av statens bidrag till folkbildningen och föreslår att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Det ska i stället beslutas av regering och riksdag. Folkbildningsrådet ska fortsättningsvis enbart besluta om fördelningen av bidraget till de olika folkhögskolorna och studieförbunden. Syftet är bland annat att öka statens inflytande över fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna och studieförbunden med hänsyn till deras olika verksamheter och förutsättningar. Nu skickas förslaget ut på remiss.

Innehåll om folkbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.