Jakob Forssmed

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jakob Forssmed

 • Utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott på EU-möte

  På bilden syns ett stort ovalformat mötesrum, där ministrar sitter vid ett mötesbord längs med väggen. I mitten av rummet står ett bord på en ljusgrön matta.
  Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder tre eller fyra gånger om året, varav två gånger med samtliga fackministrar närvarande. Europeiska unionen

  När EU:s ministrar för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott möttes i Bryssel den 28 och 29 november stod bland annat situationen för ukrainska flyktingar kopplat till det europeiska området för utbildning, europaåret för unga och den europeiska mediefrihetsakten på dagordningen. Skolminister Lotta Edholm, socialminister Jakob Forssmed och kulturminister Parisa Liljestrand representerade Sverige vid mötet.

 • Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

  För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Bild på socialminister Jakob Forssmed
Socialminister Jakob Forssmed Foto: Regeringskansliet

Socialminister Jakob Forssmed uppmärksammar Antibiotikaveckan

Den 18 - 24 november hålls Antibiotikaveckan, då problemet med antibiotikaresistens uppmärksammas världen över. Sverige har länge arbetat med att bromsa uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistens. Socialminister Jakob Forssmed är ansvarig för frågan i regeringen.

Fotografi av Jakob Forssmed och Hans Kluge
Socialminister Jakob Forssmed och Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Förstärkt samarbete med WHO på agendan

Onsdagen den 19 oktober var nya socialministern Jakob Forssmed värd för ett möte på Regeringskansliet med Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa. På mötet lyftes bland annat aktuella frågor inom arbetet mot antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa samt hur man förstärker det ömsesidiga samarbetet mellan Sverige och WHO.

Innehåll från Jakob Forssmed

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.