Jakob Forssmed

Jakob Forssmed

Socialminister

Socialdepartementet

”Jag vill göra livet lite lättare att leva för människor genom att skapa bra förutsättningar för hälsa och gemenskap.”

Aktuellt från Jakob Forssmed

 • Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.

   Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män står bakom talarstolar. En av dem håller tal. Bakom dem en tavla.

   Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed inledningstalade på regeringens hearing om det strategiska arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.
Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Porträtt av Jakob Forssmed
Regeringen föreslår 100 miljoner kronor tillförs civilsamhällesorganisationer, där huvuddelen av medlen under den pågående ekonomiska krisen ska gå till de civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer för att mildra konsekvenserna av den. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge stöd till utsatta.

Innehåll från Jakob Forssmed

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 226 träffar.