Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Ansvariga för socialförsäkringar

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med juni 2023

    Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2023 förslag på socialförsäkringsområdet som ska förbättra välfärden i Sverige. I och med att riksdagen antagit budgeten förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidrag för barnfamiljer till och med juni 2023. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

  • Undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

    Idag finns en tillfällig reglering som innebär att arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden kan prövas mot arbete hos arbetsgivaren om vården eller rehabiliteringen skjutits upp på grund av effekter av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen gäller till och med den 31 januari 2023. Nu förlängs den året ut.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 446 träffar.