Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Utredning ska se över den statliga lönegarantin

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett nytt, ändamålsenligt och rättssäkert regelverk för den statliga lönegarantin. En myndighet ska ges huvudansvaret för systemet och utgångspunkten ska vara att Skatteverket får det ansvaret. Det nya lönegarantisystemet ska förhindra missbruk av lönegarantin och samtidigt se till att enskilda som har rätt till ersättning snabbt kan få sin utbetalning.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 448 träffar.