Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska motverkas

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där förslag ges till ändringar i lönegarantilagen och offentlighets- och sekretesslagen. Den utbetalande myndighetens kontroll i samband med utbetalningar från den statliga lönegarantin föreslås öka för att motverka felaktiga lönegarantiutbetalningar.

  • En ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

    Regeringen har idag fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik. Utredningen ska bland annat analysera genomslaget för den nuvarande arbetsmiljöstrategin med dess fyra delmål och bedöma om delmålen är ändamålsenligt utformade.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 512 träffar.

Laddar...