Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsrätt och arbetsmiljö

  • Fler regionala center mot arbetslivskriminalitet öppnas nästa år

    Regeringen kommer under nästa år att fortsätta offensiven mot arbetslivskriminaliteten, som i några av sina allvarligaste former kan vara människohandel och människoexploatering med koppling till arbetsmarknaden. Arbetet med att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet kommer att fortsätta och flera nya center kommer att öppna. För genomförande av uppdraget med att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och samverka med andra myndigheter i dessa frågor får Arbetsmiljöverket 10 miljoner kronor under 2023. Totalt avsätter regeringen 35,5 miljoner kronor för uppdraget 2023.

Innehåll om arbetsrätt och arbetsmiljö

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 409 träffar.