Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Förslag om bättre villkor för kommersiell radio

    Regeringen har den 17 mars beslutat om en proposition som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

    – Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 469 träffar.