Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

Bild: Regeringskansliet

Coronakrisstöd på 500 miljoner till nyhetsmedierna klart för genomförande

Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna, som har drabbats av minskade annonsintäkter trots allmänhetens större efterfrågan på kvalitetsjournalistik. I en extra ändringsbudget som presenterades i maj föreslog regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier under 2020. Efter att EU-kommissionen i juli godkänt det nya stödet beslutade regeringen idag om den slutgiltiga utformningen av stödet.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En moderniserad radio- och tv-lag

Den 29 maj överlämnades propositionen En moderniserad radio- och tv-lag till riksdagen. I propositionen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Bild: Regeringskansliet

Uppdrag till MPRT att förbereda fördelning av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar. Syftet med uppdraget är att, mot bakgrund av den akuta situation som uppkommit till följd av spridning av det nya coronaviruset, möjliggöra en snabb handläggning av bidraget och att informera de potentiella sökandena om processen.

 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind står vid talarstolen under en pressträff.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind står vid talarstolen under en pressträff. Foto: Ninnie Andersson/Regeringskansliet

Nya åtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner med anledning av det nya coronaviruset

I dag höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) pressträff med anledning av det nya coronaviruset och ytterligare åtgärder för mediebranschen och statligt finansierade kulturinstitutioner.

Innehåll om medier

Prenumerera

Totalt 410 träffar.