Hoppa till huvudinnehåll

Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

 • Mediemyndigheten ges i uppdrag att genomföra nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet inom AI-driven desinformation

  Regeringen har i dag den 14 mars beslutat att ge Mediemyndigheten i uppdrag att under 2024 och 2025 genomföra en bred och långsiktigt hållbar nationell satsning för att stärka befolkningens medie-och informationskunnighet (MIK). Uppdraget ska genomföras i samverkan med nätverket MIK Sverige.

 • Utredare föreslår tidsbegränsat utvecklingsstöd till tidskrifter

  Utredaren Madeleine Sjöstedt har i dag överlämnat promemorian "Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter" till kulturminister Parisa Liljestrand. Promemorian innehåller förslag till ett tidsbegränsat digitalt utvecklingsstöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.

 • Ytterligare ledamot och ersättare i mediestödsnämnden

  Regeringen har i dag beslutat att förordna ytterligare en ledamot och två ersättare i mediestödsnämnden. Dagens beslut innebär att mediestödsnämnden därmed är fulltalig.

 • Regeringen förordnar nya ledamöter och ersättare i mediestödsnämnden

  Vid dagens regeringssammanträde har regeringen förordnat sex nya ledamöter och en ersättare i mediestödsnämnden. Den nya sammansättningen av mediestödsnämnden görs med anledning av det beslut om ett nytt mediestöd som regeringen förväntas fatta inom kort.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 313 träffar.

Laddar...