Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Utredare föreslår att det införs ett särskilt brott mot psykisk misshandel

    Johansson sitter och pratar i en mikrofon vid ett bord utomhus.
    En utredning som bland annat föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel har överlämnats till regeringen. – Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras och det är viktigt att lagstiftningen är heltäckande. Därför är utredarens förslag välkommet, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på regeringens sommarfika för media den 4 augusti. Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld. Utredaren föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel. Utredaren föreslår också att förolämpning ska kunna ingå i bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3523 träffar.