Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Ansvariga för rättsväsendet

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om rättsväsendet

  • Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

    Regeringen beslutade den 1 juni om en proposi­tion med förslag som ger de brotts­bekämpande myndig­heterna större möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel. Syftet är att de brotts­bekämpande myndig­heterna mer effektivt ska kunna förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2019 träffar.