Finansmarknad

Finansmarknadsfrågor handlar om att bevaka och analysera hur det finansiella systemet fungerar, till exempel banktjänster, försäkringar och värdepapper. I fokus står stabiliteten i det finansiella systemet samt åtgärder för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden. Det finansiella systemet ska också bidra till en hållbar utveckling.

Ansvariga för finansmarknad

Ansvarigt statsråd

Max Elger, finansmarknadsminister
Max Elger Finansmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om finansmarknad

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om finansmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1219 träffar.