Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rätts­väsendets myndig­heter, bland annat polisen, åklagar­väsendet, dom­stolarna och kriminal­vården. Departe­mentet ansvarar också för migrations- och integrations­frågor, idrotts­frågor, arbetet mot segre­gation samt för frågor om samhällets kris­bered­skap. Justitie­departe­mentet ansvarar för lagstift­ningen inom områdena statsrätt och allmän förvalt­nings­rätt, civilrätt, process­rätt, straff­rätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Regeringen presenterade åtgärder för att bryta segregationen

    På en pressträff den 24 maj presenterade integrations- och migrations­­minister Anders Ygeman en utredning som ska ta fram förslag på åtgärder som syftar till att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbets­­marknaden. Arbets­marknads- och jämställd­hets­­minister Eva Nordmark berättade under press­­träffen också om ett nytt regerings­­uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbets­­marknaden och social­­minister Lena Hallengren aviserade en kommande utredning med syftet att bryta långvarigt bistånds­­mottagande, särskilt bland utrikes födda kvinnor, som är en över­­representerad grupp bland de som tar emot ekono­­miskt bistånd.

  • Pressbriefing med justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om desinformation och cybersäkerhet

    I dag presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och generaldirektör Henrik Landerholm på Myndigheten för psykologiskt försvar informationsinsatsen ”Bli inte lurad” som ska stärka allmänhetens förmåga att stå emot påverkanskampanjer och desinformation. En lägesuppdatering av arbetet med cybersäkerhet presenterades också.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7085 träffar.