Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES

    Foto: Folio

    Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär framför allt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder och områden undantas från inreseförbudet. Beslutet innebär också att inreseförbud återinförs från ett antal länder i enlighet med ministerrådets uppdaterade reserekommendation till EU:s medlemsstater, samt att vissa ändringar görs för att göra regleringen om inreseförbud mer enhetlig och förenkla inreseprocessen för både resenärer och gränspolisen. Ändringarna träder i kraft den 20 september 2021.

    Läs om vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud".

  • En omfattande förstärkning av hela rättsväsendet

    Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, omfattande straffskärpningar och investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022. Det presenterade Morgan Johansson och Mikael Damberg vid en pressträff.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6427 träffar.