Hoppa till huvudinnehåll

Justitie­­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Uppdrag om skärpta villkor för anhöriginvandring

    Regeringen avser att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Syftet är att anhöriginvandringen till Sverige ska bli mer restriktiv och ändamålsenlig.

  • Förslag för att stärka Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster

    Utredningen om stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen lämnar olika förslag på hur omständigheter som hotar Sveriges säkerhet kan beaktas vid tillståndsprövning och beslut av allmänna sammankomster.

  • Stärkt samhällsskydd mot allvarlig brottslighet

    Regeringen har i dag tagit emot betänkandet Ett mer ändamålsenligt samhällsskydd från Utredningen om påföljder, återfall och verkställighet. Utredningen föreslår att en ny tidsobestämd påföljd, säkerhetsstraff, ska införas och lämnar förslag på skärpningar av reglerna om villkorlig frigivning.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5781 träffar.

Laddar...