Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Barnet i fokus när regeringen presenterade reformer

    Regeringen har presenterat flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Det handlar om ett paket med åtgärder för att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Märta Stenevi presenterade reformerna på en gemensam pressträff.

  • Skärpta kontroller mot den illegala användningen av sprängmedel

    Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär ökad kontroll över de som hanterar civila sprängmedel. Syftet med förslagen är att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer. Inrikesminister Mikael Damberg och Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Noa, Polismyndigheten, medverkade på pressträffen.

  • Förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19

    En promemoria med vissa förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket med anledning av det skärpta läget på arbetsmarknaden som uppstått till följd av spridningen av covid-19 har skickats på remiss. Förslagen aviserades i samband med att migrationskommitténs betänkande remitterades i oktober förra året.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har i dag fattat beslut om att utländska medborgare måste visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Morgan Johansson tog emot del­betänkande om för­bättrade regler för arbets­krafts­invandring

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot ett delbetänkande om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring. Förslagen i delbetänkandet presenterades vid en digital pressträff där även utredaren Anita Linder, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm, medverkade.

Regeringen skickar hemställan från Folkhälsomyndigheten på remiss

Lördag den 30 januari höll inrikesminister Mikael Damberg en digital pressträff med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan och processen framåt. I hemställan efterfrågar Folkhälsomyndigheten att regeringen beslutar om att utländska medborgare måste uppvisa ett negativt Covid-19 test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige, med de undantag som regeringen beslutar om.

Förslag på ändring av gravfridslagen som utökar möjligheterna till undervattensverksamhet vid M/S Estonia

Regeringen skickar i dag ut en promemoria på remiss med förslag på en ändring i gravfridslagen som möjliggör undervattensverksamhet som syftar till att utreda förlisningen av M/S Estonia. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en digital pressträff.

Innehåll från Justitiedepartementet

Prenumerera

Totalt 6028 träffar.