Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrations- och asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister

Aktuellt från Justitiedepartementet

 • Förslag att preskriptionstiden för allvarliga brott förlängs

  I dag har justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson tagit emot ett betänkande med förslag på längre preskrip­tions­tider för allvarliga brott, såsom våldtäkt, rån och grov misshandel. I betänkandet föreslås även att fängelse­straff som inte avtjänats aldrig ska preskriberas.

 • Modernare regler för användning av tvångsmedel

  Tillgång till elektro­nisk bevisning blir allt viktigare i brotts­utred­ningar men lag­stiftningen har släpat efter. Regeringen går därför fram med förslag på flera moderni­seringar för att polis och åklagare ska kunna säkra elektro­niska bevis i större utsträckning än tidigare. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterade förslagen vid en webbsänd pressträff.

 • Ändringar i inreseförbud för resande till Sverige

  Grafik: Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet för resor till Sverige från länder inom EU/EES till och med den 31 januari 2022 på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget. Regeringen har även beslutat om ändringar i inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES som gäller undantagen för personer som bor i eller kan uppvisa vaccinationsintyg utfärdade i vissa specificerade länder. Även inreseförbudet för resor till Sverige från länder utanför EU/EES gäller sedan tidigare till och med den 31 januari 2022.

  Läs mer om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6624 träffar.