Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

Foto: Regeringskansliet

Stöd till Ukraina i fokus under Europadagen 2023

EU-ordförandeskapets prioriteringar och stödet till Ukraina stod i fokus under det svenska firandet av Europadagen 2023. Regeringen uppmärksammade dagen på flera olika sätt.

Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bakom varsin talarstol under en pressträff..
F v: Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett samlat grepp för ett friare och tryggare judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Kultur- och mediefrågor under det svenska ordförandeskapet i EU 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Inom kultur- och medieområdet kommer fokus under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd att kretsa kring konstnärlig frihet och konstnärer på flykt, kulturella och kreativa branscher, medier, demokrati och EU:s reglering av plattformar samt förhandlandet av en europeisk mediefrihetslagstiftning.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1574 träffar.