Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Digital pressträff med Amanda Lind om stöd till kulturen och idrotten

    Idag höll kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind en digital pressträff om stöd till kulturen och idrotten.

    En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

Fördelning av 500 miljoner kronor till kulturen i extra ändringsbudgeten

Regeringen har idag fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

Bild: Regeringskansliet

Fördelning av 60 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta

Regeringen presenterade i december 2020 en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhället för att ytterligare stärka organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. Idag har regeringen beslutat hur de 60 miljoner kronorna ska fördelas.

Kulturminister Amanda Lind står vid en talarstol under pressträffen.
Kulturminister Amanda Lind står vid en talarstol under pressträffen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Fördelning av en miljard kronor i stöd till kulturen 2021

Fredagen den 18 december höll kulturminister Amanda Lind en digital pressträff om fördelningen av krisstödet till kultur från BP21.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer, civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Amanda Lind och Anna Ekström står vid sina talarstolar på en pressträff.
Amanda Lind och Anna Ekström står vid sina talarstolar på en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff om regeringens skrivelse Barns och ungas läsning

Den 24 mars höll kultur- och demokratiminister Amanda Lind och utbildningsminister Anna Ekström en digital pressträff om regeringens skrivelse Barns och ungas läsning. I skrivelsen, som lämnas till riksdagen i nästa vecka, redogör regeringen för sina bedömningar hur läsning bland barn och unga kan främjas.

Omslagsbilden på skrivelsen.
Omslagsbilden på skrivelsen. Regeringskansliet

Beslut om ungdomspolitisk skrivelse

Regeringen har idag 18 mars beslutat om en ungdomspolitisk skrivelse. Regeringen lämnar i skrivelsen en redovisning av utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ett tillhörande handlingsprogram med över 100 insatser för att främja utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet ingår i skrivelsen.

Skrivelsens omslagsbild.
Skrivelsen tar upp de samhällsförändringar som motiverar en stärkt konstnärspolitik samt motiv och inriktning för konstnärspolitiken. TT Nyhetsbyrå AB

Regeringen har idag överlämnat skrivelsen Politik för konstnärers villkor till riksdagen

Skrivelsen ger en helhetsbild av konstnärspolitiken utifrån det som nu gjorts och görs, och det regeringen vill framåt för att stärka konstnärers villkor.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Beslut om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

Idag den 11 mars har regeringen beslutat om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service.

Innehåll från Kulturdepartementet

Prenumerera

Totalt 2448 träffar.