Hoppa till huvudinnehåll

Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Regeringen föreslår förstärkning av medel till Naturhistoriska riksmuseet

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 12,8 miljoner kronor tillförs Naturhistoriska riksmuseet. Skälet är den stängning av museet som skedde i augusti 2023 för att möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten och som bland annat innebär inkomstbortfall i form av uteblivna intäkter. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Regeringen presenterade strategi för kulturella och kreativa branscher

  Tisdagen den 9 april kl. 14.15 höll kulturminister Parisa Liljestrand pressträff i samband med att skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher överlämnades till riksdagen.

 • Regeringen överlämnar skrivelse om det kyrkliga kulturarvet till riksdagen

  I dag har regeringen överlämnat skrivelsen De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan – om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet till riksdagen.

 • Regeringen satsar på svensk musikexport

  Regeringen har beslutat om flera insatser till stöd för svensk musikexport. Branchorganisationen Export Music Sweden (ExMS) tilldelas ett stöd om en halv miljon kronor för att stötta svenska musikaktörer internationellt. Regeringen avsätter också ytterligare en halv miljon för riktade insatser av ExMS och svenska utlandsmyndigheter inom ramen för utrikeshandelsstrategins Asiensatsning.

Gruppbild
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm tillsammans med rådet bestående av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet. Foto: Ninni Andersson

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

Kulturminister Parisa Liljestrand och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.
Regeringen har fattat beslut om uppdrag till ett antal myndigheter om att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Foto: Regeringskansliet

Myndigheter ges i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv

I morgon torsdag den 29 februari har regeringen för avsikt att fatta beslut om ett uppdrag till ett antal myndigheter om att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Rådets syfte ska vara att bidra till en effektiv beredskapsplanering för skydd av samlingar av kulturarv och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1778 träffar.

Laddar...