Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

 • Sverige och Finland samarbetar om ytterligare stödpaket till Ukraina

  Sveriges försvarsminister Pål Jonson och Finlands försvarsminister Mikko Savola skakar hand vid undertecknandet av avsiktsförklaringen mellan Sverige och Finland.
  Sveriges försvarsminister Pål Jonson och Finlands försvarsminister Mikko Savola vid undertecknandet av avsiktsförklaringen mellan Sverige och Finland. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

  Försvarsminister Pål Jonson och Finlands försvarsminister Mikko Savola undertecknar idag en finsk-svensk avsiktsförklaring som möjliggör för Finland att bistå Ukraina med tunga militära vapen till ett återanskaffningsvärde uppgående till över 4,11 miljarder kronor (370 miljoner euro).

 • Tunga avancerade vapen till stöd för Ukraina

  Den 19 januari presenterade regeringen ett stort stödpaket till Ukraina. Paketet består av ett upphandlingssamarbete, uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och det största paketet av försvarsmateriel hittills.

  Den 20 januari deltar försvarsminister Pål Jonson i mötet om stöd till Ukraina som äger rum på den amerikanska militärflygbasen i Ramstein, Tyskland. Syftet med mötet är att koordinera det militära stöd som länderna inom det som kallas Ukraine Defence Contact Group, skänker. Pål Jonson kommer också informera om det svenska militära stödet till Ukraina, och då särskilt det stödpaket som kommunicerades den 19 januari.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 233 träffar.