Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Pål Jonson Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

 • Avtal om försvarssamarbete med USA undertecknat

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Sverige och USA har genom försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III undertecknat ett försvarssamarbetsavtal som betyder att länderna kommit överens om förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka inom Sverige.

 • Försvarsinnovationsinitiativet skapar förutsättningar för nya arbetssätt och samarbeten

  • Pål Jonson pratar med en annan person.

   Försvarsminister Pål Jonson.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  • Flera personer står inomhus och pratar med varandra och dricker kaffe.

   Representanter för myndigheter och näringsliv möttes på Försvarsdepartementet.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  Den 28 november ledde försvarsminister Pål Jonson det sista av fyra möten, s k försvarsinnovationsdialoger, som är startpunkten för regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Syftet är att skapa förutsättningar för att bland annat omhänderta de möjligheter som banbrytande teknik innebär i relation till militära förmågebehov.

Korvetter (stridsfartyg) till sjöss.
Korvetter av Visbyklass kommer att delta. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

Sverige deltar i JEF-verksamhet för att skydda kritisk infrastruktur i Östersjön

Den senaste tiden har skador vid flera tillfällen upptäckts på kablar och ledningar i Östersjön. Nu ökar försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) närvaron i viktiga områden för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur. Sverige deltar med två korvetter.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff efter försvars­ministermöte mellan de nordiska och baltiska länderna

Den 23 november bjöd försvarsminister Pål Jonson in till en pressträff i samband med mötet med försvarsministrarna från de nordiska och baltiska länderna på Karlbergs slott.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Sveriges underrättelseverksamhet ska utredas

Regeringen har fattat beslut om att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Före detta statsministern och utrikesministern Carl Bildt har utsetts till särskild utredare. Utredningens uppdrag är att se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 408 träffar.