Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

 • Omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd pausas 12 månader

  Måndagen den 12 december höll klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och näringsminister Ebba Busch en pressträff om en paus i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd mot bakgrund av det allvarliga läget i elsystemet i södra Sverige.

 • Pressträff med anledning av energikrisen

  Fredagen den 9 december höll statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson en pressträff för att ge en lägesbild av det svenska elsystemet och presentera åtgärder som syftar till att dämpa elpriser och motverka risken för bortkoppling. Medverkade gjorde även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

 • Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

  Regeringen remitterar en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar. Detta framkom under en pressträff som energi- och näringsminister Ebba Busch och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje höll onsdagen den 30 november tillsammans med Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert.

 • Energikrisen

  Kraftledningar i skymning
  Kraftledningar i skymning. Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät

  För att mildra den pågående energikrisen behöver vi kraftsamla för att öka elsystemets robusthet, spara el samt stötta hushåll och företag. Här samlas information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt och hur vi återupprättar ett robust elsystem.

Innehåll om energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 667 träffar.