Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • Sverige invalt i internationella sjöfartsorganisationens råd

  Sverige har valts in i rådet till FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Det innebär att Sverige får större möjligheter att påverka den globala sjöfarten och verka för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart med minskade utsläpp.

 • Peter Kullgren har tagit emot bioekonomiutredningens slutbetänkande

  Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har i dag den 1 december överlämnat sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren.

 • Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

  Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen.

 • Infrastrukturminister Andreas Carlson värd för möte om luftfartens konkurrenskraft

  Infrastrukturminister Andreas Carlson talar till en publik.
  Infrastrukturminister Andreas Carlson stod värd för mötet för att diskutera luftfartens konkurrenskraft. På mötet deltog företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Onsdag den 15 november träffade infrastrukturminister Andreas Carlson företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Under mötet diskuterades regeringens fortsatta strategiska arbete med att stärka luftfartens konkurrenskraft.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson. Foto: Amanda Siwertzon/Regeringskansliet

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023.
Andreas Carlson vid pressträff 21 augusti 2023. Foto: Tove Persson/Regeringskansliet.

Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1886 träffar.