Landsbygds- och infrastruktur­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Ansvariga statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • Regeringens första 100 dagar för landsbygd och infrastruktur

  Illustration: Regeringskansliet

  Nu har det gått 100 dagar sedan regeringen tillträdde. En viktig prioritering är landsbygdspolitiken, där det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet initierat flera viktiga insatser för att hela landet ska fungera.

 • Hela Sverige ska fungera

  • Hela Sverige ska fungera – Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor.

   Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Jordbruk – Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas. Det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket. 

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Infrastruktur – För den kommande mandatperioden kommer regeringens prioriteringar ligga på att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt.

   Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  • Skog – Skogen är avgörande för svenskt välstånd och välfärd. Skogen har varit en förutsättning för svenskt, framgångsrikt bergsbruk och man kan med fog säga att ”skogen har byggt Sverige”.

   Foto: Stefan Isaksson

  • Bostäder – Det behöver byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov och efterfrågan under livets olika skeenden. Inte minst är det viktigt att fler får möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden.

   Foto: Folio

  • Jakt – Jakten fyller flera viktiga funktioner. Den ger bland annat en ökad förståelse för djur och natur samt är ett viktigt instrument för att hålla vildstammarna på lämpliga nivåer.

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  • Transport – Friheten att ta sig vart man vill, när man vill – i vardagen, på fritiden och på semestern, ska kunna säkerställas oavsett var i landet man bor. 

   Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Illustration: Itziar Castany/Regeringskansliet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Det nationella skogsprogrammets vision är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammets fem fokusområden har mål som bidrar till att nå visionen.

Två män i kostym tittar in i kameran.
Statsråden Peter Kullgren och Andreas Carlson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Hela Sverige ska fungera

Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor.

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen

Det svenska järnvägsnätet är av största vikt för att hela Sverige ska fungera. Underhållet är dessvärre eftersatt sedan många år och inte minst därför behövs en ny inriktning av vilka investeringar som ska genomföras. Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, och har därför beslutat att ge Trafikverket fyra nya uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1427 träffar.