Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Bild: Regeringskansliet

Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Vid en pressträff den 7 september meddelades att ett antal restriktioner lyfts från och med den 29 september. Detta enligt steg 4 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars 2020 beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Bild: Regeringskansliet

Inreseförbuden till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden till Sverige till och med den 31 oktober 2021.

Den 30 juni anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis, för resor från länder inom EU/EES till Sverige. Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Bild: Regeringskansliet

Regeringens budgetförslag

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. I budgeten redovisar regeringen sitt samlade förslag till hur statens utgifter ska fördelas och sin beräkning av inkomsterna. På sidan Statens budget hittar du de förslag regeringen presenterar fram till budgetdagen.

Statsminister Stefan Löfven står i Riksdagens talarstol och talar.
Statsministern presenterade regeringsförklaringen. Foto: Ninna Anderssonn/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen

Vid riksmötets öppnande den 14 september presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning hösten 2021

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden från 14 september 2021 till mitten av januari 2022.

På avstånd ses presidiet i FN:s generalförsamling fotograferat på stort avstånd.  Vid presidiet sitter  Till vänster sitter Abdulla Shahid, generalförsamlingens ordförande. Till höger sitter FN:s generalsekreterare  António Guterres.
Invigning av FN:s 76:e generalförsamling 2021. Till vänster: Abdulla Shahid, generalförsamlingens ordförande. Till höger: FN:s generalsekreterare António Guterres UN Photo/Evan Schneider

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde till FN:s generalförsamling

Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde reser till New York för att delta vid öppnandet av FN:s 76:e generalförsamling (UNGA) i New York den 21 september 2021.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 48347 träffar.