Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Digital pressträff med statsministern 18 juni 2021

    Fredag den 18 juni håller statsminister Stefan Löfven en digital pressträff tillsammans med Kommunals ordförande Tobias Baudin.

  • Utredning om samma arbetsmiljöskydd för kvinnor och män

    Som en del i arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 har regeringen beslutat om en arbetsmiljöutredning. Utredningen ska bland annat titta på om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö, ett utökat rådighetsansvar och utreda hur Företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Regeringen har därför remitterat en promemoria med förslag om att förlänga den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till utgången av januari 2022.

Bild: Regeringskansliet

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet från EU/EES till och med den 30 juni 2021 och inreseförbudet från övriga länder till och med den 31 augusti 2021. Från och med den 31 maj 2021 finns det dock inga inreserestriktioner vid inresa från Danmark, Finland, Island och Norge.

För att resa till Sverige från länder utanför EU/EES måste man omfattas av minst ett av undantagen från inreseförbudet och dessutom kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet. För att resa till Sverige från EES-stater och några andra stater måste man kunna visa upp ett negativt covid-19-test eller vara undantagen från testkravet.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030 lämnas till FN

Regeringen har beslutat om Sveriges frivilliga rapport till FN om arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Rapporten visar att Sverige har såväl ett gott utgångsläge som flera utmaningar för att lyckas genomföra målen i Agenda 2030. Rapporten redovisas på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2021.

Foto: TT

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Här kan du ta del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten.

Foto: Folio

Regeringen föreslår ändrade regler i utlänningslagen

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i utlänningslagen. Ändringarna föreslås för att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder.

Statsminister Stefan Löfven och Schweiz förbundspresident Guy Parmelin står bredvid varandra för fotografering
Schweiz förbundspresident Guy Parmelin och statsminister Stefan Löfven. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stefan Löfven möter schweiz förbundspresident

Måndagen den 14 juni tog statsminister Stefan Löfven emot schweiziska förbundspresidenten Guy Parmelin. De talade bland annat om relationen Schweiz-EU samt hur våra länder kan samarbeta ännu närmare varandra. I anslutning till mötet med statsministern undertecknades ett samförståndsavtal om innovationssamarbete mellan Vinnova och schweiziska motsvarigheten InnoSuisse.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 47620 träffar.