Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

  • Carl-Oskar Bohlin deltog i Hanaholmen Initiative Summit

    Foto: Regeringskansliet

    Den 7 november möttes minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Finlands inrikesminister Mari Rantanen i samband med Hanaholmen Initiative i Finland. Temat för konferensen var samarbete för krisberedskap. Carl-Oskar Bohlin och Mari Rantanen diskuterade bland annat ländernas fortsatta samarbete i fråga om civil beredskap och den senaste tidens hot med anknytning till kritisk infrastruktur.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om ny kärnkraft – ett andra steg

Regeringen har den 2 november beslutat att tillsätta utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” för att underlätta för ny kärnkraft.

– Dagens besked är ett viktigt steg i den riktning som regeringen stakade ut när vi tillträdde för lite mer än ett år sedan, med målet om att säkerställa en trygg och robust energiförsörjning i Sverige. Detta är en grundförutsättning också för totalförsvaret, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Foto: Regeringskansliet

Pål Jonson och Carl-Oskar Bohlin höll pressträff i Göteborg

Den 17 oktober höll försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff i Göteborg. Syftet med pressträffen var att ge en lägesbild av en ny utveckling som rör kritisk infrastruktur i havet med koppling till Sverige.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regeringen har även beslutat att hantera frågan om ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor i ett snabbspår. Målsättningen är att ha ett ändamålsenligt register på plats den 1 juli nästa år.

Budgetpropositionen för 2024 med ett blågult band runtom.
Budgetpropositionen för 2024. Foto: Regeringskansliet.

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 126 träffar.