Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1759 träffar.