Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Anna Ekström tog emot utredning om hur fler elever kan nå kunskapskraven

    Den 26 februari överlämnade Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven sina förslag för att bland annat förbättra skolans stödarbete, göra elevhälsan mer tillgänglig och stärka särskolan. I samband med detta höll utbildningsminister Anna Ekström och regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren en pressträff.

  • Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

Prenumerera

Totalt 1633 träffar.