Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

  • Offentligt erkännande av ungas insatser ska stärka incitament för att delta i föreningslivet

    Andelen unga som är medlemmar och aktiva i föreningslivet har minskat över tid. Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett offentligt erkännande i syfte att uppvärdera unga personers engagemang och insatser i det civila samhället skulle kunna utformas.

Innehåll om ungdomspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 77 träffar.