Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.

Ansvariga för miljö och klimat

Ansvarigt statsråd

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om miljö och klimat

  • Anförande av Per Bolund på president Bidens klimattoppmöte

    Anförande av miljö- och klimatminister Per Bolund på ett rundabordssamtal 23 april lett av USA:s klimatsändebud John Kerry och utrikesminister Antony Blinken under president Joe Bidens klimattoppmöte. Talet hölls på engelska. Det talade ordet gäller.

  • Per Bolund lyfter Sveriges prioriteringar vid president Bidens klimattoppmöte

    Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar idag vid ett rundabordssamtal lett av USA:s klimatsändebud John Kerry och utrikesminister Antony Blinken under president Joe Bidens klimattoppmöte 22-23 april.

  • Regeringen stärker det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet

    Samhällsbygget för att klara klimatomställningen och nå Sveriges ambitiösa klimatmål behöver ske i hela Sverige, i staden likväl som på landsbygden. Därför föreslår regeringen satsningar för lokalt och regionalt miljö- och klimatarbete i kommande ändringsbudget. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Miljö- och klimatminister Per Bolund.
Miljö- och klimatminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Per Bolund ny miljö- och klimatminister

I dag presenterade statsminister Stefan Löfven en regeringsombildning. Per Bolund utsågs till miljö- och klimatminister, samt vice statsminister.

Foto: Folio

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien.
Flygfoto på regnskogen i Amazonas i delstaten Pará i Brasilien. Foto: George Love/FN

Konventionen om biologisk mångfald

Syftet med konventionen om biologisk mångfald (CBD) är att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Foto: Johnér

Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Regeringen arbetar med att främja denna omställning på flera sätt.

Innehåll om miljö och klimat

Prenumerera

Totalt 2757 träffar.