Äldreomsorg

Äldreomsorg handlar om de insatser som görs för att öka tryggheten och förbättra livskvalitén för de äldre.

Ansvariga för äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om äldreomsorg

  • Regeringen stärker det förebyggande arbetet mot fallolyckor hos äldre

    Fallolyckor är vanliga bland äldre och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Nu vill regeringen att kommuner och regioner ska informeras om fördelarna med att arbeta för att motverka fallolyckor.

  • 50 miljoner kronor för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

    För att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre ger regeringen Socialstyrelsen 50 miljoner kronor till projekt som ska underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter.

  • Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i ny satsning

    Regeringen beviljar Svenskt Demenscentrum (SDC) tre miljoner kronor till ett projekt som ska ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att åstadkomma en sömlös vård och omsorg genom hela sjukdomsförloppet för personer med kognitiv sjukdom som demens. Regeringen beviljar dessutom medel på fem miljoner kronor till de två nationella kvalitetsregisterna inom demensområdet. Både Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och registret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) har beviljats 2,5 miljoner kronor vardera under 2023 för att stödja kommunernas förbättringsarbete utifrån registerdata.

Innehåll om äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 92 träffar.