Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Det som sker i dagens klassrum avgör Sveriges framtid. Vi ska återigen upprätta en stark kunskapsskola, där varje elev har goda förutsättningar att nå sin fulla potential."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

  • Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till rätta med den. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om fortbildningen för förskollärare och lärare och introducerar det nya fortbildningsbidraget som ska ge fler chansen till en bredare och djupare lärarkompetens.

  • Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet. Det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram i en proposition till riksdagen.

Porträttbild av Mats Persson och Lotta Edholm
Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mats Persson och Lotta Edholm inledningstalar på svenska EU-möten om utbildning

Under vecka 12 kommer flera möten med utbildningstema att hållas som en del av det svenska ordförandeskapet i EU. Kompetensförsörjning, grön omställning och utbildning för ukrainska elever är några av frågorna som står på agendan. Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm kommer att hålla varsitt inledningsanförande.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Uppdrag till Skolverket för mer rättvisande betyg

Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag kopplat till myndighetens pågående arbete med att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas. Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som återspeglar elevernas kunskaper, vilket bland annat kan motverka betygsinflation.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen vill öka insynen i fristående skolor

Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget ska anpassas bättre efter lokala behov.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 39 träffar.