Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna sker till stora delar inom komvux och yrkeshögskolan. I komvux ingår utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning (tidigare särvux). Inom yrkeshögskolan finns eftergymnasial yrkesutbildning som svarar mot arbetslivets behov och som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Många vuxna studerar också på högskolan och inom folkbildningen.

Ansvariga för utbildning för vuxna

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om utbildning för vuxna

  • Digital pressbriefing med anledning av beskedet om utbildning för vuxna

    Den 28 maj höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsminister Anna Ekström och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, en pressbriefing med anledning av att rekommendationen om att kommunal vuxenutbildning, högre utbildning och annan utbildning för vuxna bör bedriva undervisning på distans tas bort från och med den 1 juni.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

    På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

Innehåll om vuxenutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 639 träffar.