Bostäder och samhällsplanering

Bostäder och samhällsplanering handlar om att få en bostadsmarknad och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar också om hur man planerar och utformar miljöer och byggnader. Området omfattar bostadsmarknad, lantmäteri – det vill säga geografisk information och fastighetsinformation – samt samhällsplanering och byggande.

Ansvariga för bostäder och samhällsplanering

Ansvarigt statsråd

Johan Danielsson, bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bostäder och samhällsplanering

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om bostäder och samhällsplanering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1197 träffar.