Bostäder och samhällsplanering

Bostäder och samhällsplanering handlar om att få en bostadsmarknad och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar också om hur man planerar och utformar miljöer och byggnader. Området omfattar bostadsmarknad, lantmäteri – det vill säga geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning – samt samhällsplanering, byggande och hållbar stadsutveckling.

Ansvariga för bostäder och samhällsplanering

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bostäder och samhällsplanering

  • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Lagrådsremissen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

  • Utredare har överlämnat förslag för ökat bostadsbyggande i norra Sverige

    Utredaren Peter Larsson har överlämnat förslag om statliga insatser för ett ökat bostadsbyggande i Norrbottens och Västerbottens län. Förslagen är en delredovisning av utredarens uppdrag att underlätta samhällsbyggande för de kommuner som berörs av nyindustrialiseringen.

Innehåll om bostäder och samhällsplanering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 700 träffar.