Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska förhindra att assistansersättning betalas ut till assistansbolag utan giltigt tillstånd. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Vårbudgeten 2021: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

    Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Bland annat förlängd ersättningsperiod för personlig skyddsutrustning till personliga assistenter. Regeringens förslag bygger på en överensstämmelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om funktionshinder

Prenumerera

Totalt 405 träffar.