Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Personer med synnedsättning ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet

    Regeringen ger Valmyndigheten, i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB, i uppdrag att ta fram hjälpmedel till personer med synnedsättning för att kunna rösta utan att be om hjälp. Uppdraget ska slutredovisas den 28 november 2024.

  • Proposition om stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

    Regeringen vill att möjligheten för personer i behov av hjälp med egenvård ska förbättras. Förslag om lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans vid behov av egenvård presenterades i en lagrådsremiss i mars. Nu går regeringen vidare och lägger fram en proposition.

Innehåll om funktionshinder

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 471 träffar.