Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa

 • Pressbriefing med socialminister Jakob Forssmed, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson

  Fredagen dag den 9 december klockan 15:00 höll socialminister Jakob Forssmed en pressbreifing tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson. Syftet var att ge en lägesbild när det gäller smittspridningen av covid-19.

 • Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

  För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

 • Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 383 träffar.