Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa

 • Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.

   Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män står bakom talarstolar. En av dem håller tal. Bakom dem en tavla.

   Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed inledningstalade på regeringens hearing om det strategiska arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

 • Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

  • Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.

   Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  • Gruppfoto med ett tjugotal personer. De står i en trappa och tittar mot kameran.

   Med på mötet med 2 februari 2024 deltog E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Porträtt av malin Grape
Malin Grape, Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett fartfyllt år i arbetet mot antimikrobiell resistens

En av Malin Grapes främsta uppgifter är att verka för synlighet för regeringens prioriterade frågor inom frågan om antimikrobiell resistens på den internationella arenan och bidra till en stärkt global dialog. Som Sveriges ambassadör för arbetet mot antimikrobiell resistens lyfte hon under 2023 frågan på flera viktiga forum, bland annat under det svenska ordförandeskapet i EU och vid Världshälsoförsamlingen, WHA.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 601 träffar.