Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Bättre villkor för konstnärer och kulturskapare

    Regeringen har beslutat om fördelningen av förstärkningen till enskilda konstnärer och kulturskapare inom samtliga konstarter. Förstärkningen innebär att 40 miljoner kronor tillförs för 2023 och 30 miljoner kronor årligen 2024–2025, i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

    – Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde, och i det har de professionella konstnärerna och kulturskaparna en avgörande roll. Den här satsningen kommer att stärka konstnärer och kulturaktörer i sitt skapande, bland annat genom möjligheten att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

  • Förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare

    I dag presenterade kulturminister Parisa Liljestrand kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 vid en pressträff. Bland annat presenterades att regeringen förstärker stöden till de enskilda konstnärerna och kulturskaparna inom samtliga konstarter i syfte att möjliggöra fler långa stipendier.

    – Kulturen är en omistlig del av det demokratiska samhället. I ett tufft ekonomiskt läge värnar regeringen kulturen och gör viktiga prioriteringar för att stärka kultursektorn, inte minst de som visat sig vara mest sårbara under pandemin: konstnärerna och kulturskaparna, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 451 träffar.