Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Regeringen stärker svensk filmbransch

    Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. Förordningen om det nya produktionsincitamentet träder i kraft 20 september. Tillväxtverket hanterar genomförandet och förbereder nu en första ansökningsomgång. De första stöden beräknas kunna delas ut under 2023.

    – Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Med stora produktioner i Sverige följer både jobb, regional utveckling och en stark återväxt för nästa generations filmskapare, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Kulturministern tar emot betänkande från utredningen Kreativa Sverige

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter har tagit emot utredningen Kreativa Sveriges slutbetänkande med förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Utredare ska se över kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet var man än bor i landet. Regeringen har därför den 7 juli 2022 beslutat om en översyn av kultursamverkansmodellen och utsett en särskild utredare.

– Idag är tillgången till kultur allt för ojämlik. Det är dags att göra en ordentlig översyn av modellen för att se hur den kan bidra till att ge fler tillgång till kultur, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Statens centrum för arkitektur och design

Den 15 juni 2022 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utföra en analys av Statens centrum för arkitektur och design med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/8016).

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1295 träffar.