Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

Bild på Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand.
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

Dialog om kultursamverkan

Kulturminister Parisa Liljestrand bjöd den 23 januari 2024 in regionala kulturpolitiker från hela landet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till den återkommande dialogen om kultursamverkan. Kultursamverkansutredningens betänkande, fritidskortet och folkbildningen var några av punkterna på agendan.

Två personer håller i ett och samma betänkande
Utredare Mats Svegfors och kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Regeringskansliet

Kultursamverkansutredningens betänkande presenteras

Den 27 september överlämnar utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58) – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

Ett tjugotal personer sitter runt ett bord och samtalar
Rundabordssamtal om kulturella och kreativa branscher den 15 december 2023 Fotograf: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

Rundabordssamtal om kulturella och kreativa branscher

Den 15 december bjöd Kulturdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartementet in företrädare för kulturella och kreativa branscher till ett rundabordssamtal. Syftet med samtalet var att träffa personer och organisationer verksamma i kulturella och kreativa branscher för att få en uppdaterad bild av deras förutsättningar och utmaningar.

Illustration: Regeringskansliet

Kulturråden på Instagram

Svensk konst och kultur väcker stort intresse utomlands. Följ Sveriges utsända kulturråd i deras vardag runtom i världen på deras nystartade Instagram-konto @svenska_kulturraden

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 550 träffar.