Nordiska frågor

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är visionen för år 2030 som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019. Sverige fortsätter att arbeta aktivt inom det nordiska samarbetet för ett mer hållbart, gränslöst och integrerat Norden. De nordiska länderna prioriterar nu gemensamt klimatfrågan högt. Vi står kollektivt bakom 1,5-gradersmålet och har enats om att de nordiska länderna ska bli koldioxidneutrala.

Ansvariga för nordiska frågor

Ansvarigt statsråd

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister samt ­minister med ansvar för nordiska frågor

Ansvarigt departement

Innehåll om Nordiska frågor

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 49 träffar.