Pål Jonson

Pål Jonsson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

 • Avsiktsförklaring undertecknad

  Den brittiska försvarsministern Ben Wallace och försvarsminister Pål Jonson.
  Den brittiska försvarsministern Ben Wallace och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

  Försvarsminister Pål Jonson och den brittiska försvarsministern Ben Wallace har den 29 mars undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om ett strategiskt bilateralt partnerskap mellan Sverige och Storbritannien till stöd för Ukraina. Avsiktsförklaringen innebär bland annat att det bilaterala militära samarbetet mellan Sverige och Storbritannien stärks.

 • Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

  Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

  Torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

  I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Försvarsminister Pål Jonson tog emot EU:s försvarsministrar i Stockholm

Den 7–8 mars träffades EU-ländernas försvarsministrar för ett informellt möte i Stockholm, inom ramen för rådet för utrikes frågor (försvar). Mötet inleddes med en middag den 7 mars, och fortsatte med möte på Scandinavian XPO den 8 mars.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uttalande från trilateralt möte mellan Finland, Norge och Sverige på Harpsund, 22 februari 2023

Ledarna för Sverige, Finland och Norge, tillsammans med deras utrikes- och försvarsministrar, har den 22 februari träffats på Harpsund i Sverige för att diskutera deras gemensamma säkerhetsutmaningar och deras nära samarbete i utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet.
Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

Sverige har undertecknat avtal om europeiskt samarbete om luftförsvar

I samband med att andra dagen av Natos försvarsministermöte 14-15 februari inleddes skrev försvarsminister Pål Jonson under ett avtal om närmare europeiskt samarbete och samordning om luftvärnsförmåga inom Nato.

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl Oskar Bohlin står på podiet och talar
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ulf Palm

Prioriterade områden för totalförsvaret på Folk och försvars rikskonferens

Årets första stora konferens om försvar och säkerhetspolitik Folk och försvar genomfördes den 8 - 10 januari i Sälen. Försvarsministern och ministern för civilt försvar presenterade några av de prioriterade områdena för utvecklingen av totalförsvaret.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.