Pål Jonson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

En stridsbåt 90 ses från sidan flytandes i en vintrig skärgårdsmiljö
Stridsbåt 90 Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Framgångsrikt utbildningspaket för ukrainska militären utökas

Regeringen har beslutat om ett ramuppdrag till Försvarsmakten att under 2024 genomföra och delta i militär utbildning av ukrainska medborgare. Det utbildningsstöd som Sverige hittills har lämnat har varit väldigt uppskattat av Ukraina. Nu förlängs pågående utbildningsinsatser och möjlighet ges att komplettera de tidigare utbildningsinitiativen med ytterligare aktiviteter.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Pressträff på Berga örlogsbas om stöd till Ukraina

Tisdagen den 20 februari bjöd statsminister Ulf Kristersson in till pressträff tillsammans med försvarsminister Pål Jonson och finansminister Elisabeth Svantesson. Under pressträffen presenterades ett nytt stöd till Ukraina.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Svenska stabsofficerare skickas till Röda havet

Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att placera upp till tio stabsofficerare i EU:s sjöfartsskyddsinsats Eunavfor Aspides i Röda havet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

”Uppbyggnaden av totalförsvaret är en angelägenhet för hela samhället”

Den 20 februari samlade Försvarsdepartementet representanter från garnisonskommuner och civilområdesansvariga länsstyrelser för dialog om utvecklingen av totalförsvaret. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog också för att informera om sitt arbete.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 207 träffar.