Integration

Integrationspolitiken bygger på såväl plikt som rätt – lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet nås främst genom generella åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa, hälso- och sjukvård samt bostäder. För att skapa bättre förutsättningar för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet görs dessutom riktade satsningar inom till exempel språk, arbetsmarknad och utbildning. Vissa nyanlända har också möjlighet att delta i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Området omfattar även ersättning till kommuner och regioner för flyktingmottagande.

Ansvariga för integration

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om integration

  • Roger Haddad blir utredare för Sverigekursen

    Regeringen har tidigare beslutat att samhällsorienteringen ska ses över. Kunskapen om det svenska samhällets grundläggande värderingar behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Regeringen har utsett Roger Haddad till särskild utredare för en ny samhällsorientering – Sverigekursen.

  • Johan Pehrson har tagit emot förslag till nytt integrationspolitiskt mål

    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Elin Landell.
    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utredare Elin Landell. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

    Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson har tagit emot ett delbetänkande från Utredningen om en målstyrd integrationspolitik. Utredningen föreslår bland annat ett nytt integrationspolitiskt mål.

Innehåll om integration

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 353 träffar.