Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 43 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 134 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 820 miljarder kronor.

Ansvariga för bolag med statligt ägande

Ansvarigt statsråd

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
Karl-Petter Thorwaldsson Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bolag med statligt ägande

 • Stark utveckling för den statliga bolagsportföljen

  Karl-Petter Thorwaldsson | Näringsminister
  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister Foto: Regeringskansliet

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor – en ökning med drygt 120 miljarder kronor – visar den skrivelse för 2021 som publiceras i dag. Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

  – För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Förvaltningsorganisation

Näringsdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning.

Så styrs bolagen

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Rapportering

Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen. Regeringskansliet ger årligen även ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande.

Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Innehåll om bolag med statligt ägande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 196 träffar.