Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Barnet i fokus när regeringen presenterade reformer

    Regeringen har presenterat flera viktiga reformer för att stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Det handlar om ett paket med åtgärder för att alla barn ska kunna leva under trygga och stabila förhållanden fritt från våld, övergrepp och kränkande behandling. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Märta Stenevi presenterade reformerna på en gemensam pressträff.

  • Mer pengar till arbetet med ökad utsatthet till följd av coronapandemin

    Ytterligare 40 miljoner kronor tillförs ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet får 10 miljoner kronor i syfte att stärka den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 640 träffar.