Kommuner och regioner

Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och regioner. Staten reglerar delvis dessa ramar genom lagstiftning samt genom sitt övergripande ansvar för att den kommunala verksamheten utvecklas på ett sätt som är förenligt med en samhällsekonomisk balans.

Ansvariga för kommuner och regioner

Aktuellt om kommuner och regioner

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Så styrs kommuner och regioner

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Självstyret är grundlagsstadgat.

Kommunal ekonomi

Verksamheten i kommuner och regioner finansieras till största del av skatteintäkter och avgifter, men också av bidrag från staten. Statsbidragen kan vara generella eller riktade och fördelas av regeringen i statens budget.

Lokal fördelning av satsningar i regeringens budgetproposition för 2022

Här presenteras en lokal fördelning till kommuner och regioner, utifrån åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 2022.

Delegationen för kommunal ekonomi i balans

Regeringen fattade den 15 juli 2021 beslut om ett tillfälligt statsbidrag för kommuner och regioner. Bidraget ska hanteras av den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans och syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi.

Innehåll om kommuner och regioner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 890 träffar.