Överenskommelser och avtal

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden.

Sveriges kommuner och regioners webbplats

Överenskommelser och avtal

Prenumerera

Totalt 153 träffar.